Personeelstekorten blijven ondernemers ook de komende twee jaar parten spelen, denken economen van ABN AMRO. Bedrijven kunnen moeilijker nieuwe klussen aannemen, omdat ze niet voldoende arbeidskrachten hebben. Die krapte belemmert uiteindelijk ook de groei.

Op dit moment zijn transport en zakelijke dienstverlening de sectoren die het meest lijden onder een gebrek aan geschikt personeel.

Ook andere bedrijfstakken worden geraakt. Zo komt het voor dat restaurants wegens personeelstekorten gesloten blijven. Bouwondernemers moeten volgens ABN AMRO geregeld opdrachten afwijzen vanwege een tekort aan vaklieden.

Economen van de bank verwachten dat de krapte een chronisch probleem wordt voor vrijwel alle sectoren. Ondernemers zouden er daarom goed aan doen andere oplossingen te bedenken voor de tekorten.

Naast opleidingen, kunnen ze werknemers ook extra salaris of flexibele werktijden aanbieden om hen aan zich te binden. Daarnaast kan automatisering soelaas bieden.

Al met al zullen de personele problemen in 2019 en 2020 niet tot regelrechte krimp leiden. Niettemin kalft de groei de komende periode af.

Naast de schaarste aan personeel, komt dat ook door het Chinees-Amerikaanse handelsconflict, onzekerheid rond de Brexit en de perikelen rond de Italiaanse begroting.