De onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de EU voor de periode 2021 tot en met 2027 moeten in de herfst van volgend jaar afgerond zijn. Dat streven hebben de EU-leiders met elkaar afgesproken in Brussel.

Het was voor het eerst dat het zogeheten meerjarig financieel kader (MFK) op het hoogste politieke niveau werd besproken. De Europese Commissie had de lidstaten opgeroepen nog voor de Europese verkiezingen in mei een akkoord te sluiten over het budget.

Brussel heeft een totaalbudget van bijna 1.300 miljard euro voorgesteld, zo'n 300 miljard meer dan in het lopende MFK van 2014 tot en met 2020, en ondanks het gat van 12 miljard per jaar door het Britse vertrek uit de EU.

De Nederlandse regering wil juist bezuinigen en heeft meermaals gezegd niet te willen opdraaien voor de Brexit. De jaarlijkse EU-korting van bijna 1 miljard euro die Nederland krijgt dreigt bovendien te verdwijnen.

In het voorjaar zouden de lidstaten moeten besluiten waar ze het geld aan willen besteden. De voorzitter van het EU-parlement wees er donderdag op dat er nieuwe prioriteiten zijn waar geld voor nodig is, zoals migratie, terreur, klimaat en innovatie.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!