Nederlandse topartsen hebben honderden consultancycontracten met producenten van medische hulpmiddelen, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money donderdag. 

Vaak sluiten de universitaire ziekenhuizen deze contracten zelf af, schrijft het platform. Follow the Money heeft vijftig van deze contracten opgevraagd en laten beoordelen.

In deze contracten spreken artsen met bedrijven af om bijvoorbeeld advies te geven over producten of scholing en training te geven. Verder geven ze bijvoorbeeld lezingen op gesponsorde bijeenkomsten.

Voor dergelijke contracten ontvangen de artsen soms tienduizenden euro's per jaar. Veel over deze contracten is niet openbaar.  Zo mogen artsen documenten die voortkomen uit deze samenwerkingen niet delen.

Follow the Money vond in één contract ook een passage waarin stond dat de contractant aan niemand mocht vertellen dat er advieswerk werd verricht. Critici vragen zich af of de bedrijven op deze manier niet te veel macht krijgen.

'Ze pakken artsen die in hoog aanzien staan'

Zo zegt een gepensioneerde internist tegen het platform dat ondernemingen de artsen proberen in te zetten om reclame te maken voor hun producten. "Ze pakken juist de artsen die in hoog aanzien staan bij hun collega's. Ze genieten gezag en gehoor. Andere artsen zijn hierdoor geneigd om het advies van de consultant op te volgen", zegt hij.

Een advocaat verklaart dat de contracten niet in het belang van de patiënten zijn en verwacht dat het commerciële belang uiteindelijk de overhand krijgt.

'Een bedrijf heeft feedback nodig'

Een thoraxchirurg van het Leiden UMC legt uit dat hij werkt als consultant om de best mogelijke zorg en technieken aan te bieden aan patiënten. "Een bedrijf heeft feedback nodig van een specialist die de hartklep inbrengt. Dergelijke ingrepen gebeuren maar in een paar ziekenhuizen in Nederland. Dus wederzijds wissel je informatie uit en dien je elkaar van advies."

De chirurg zegt verder dat als een bedrijf hem zou gebruiken om producten te verkopen, hij het contract zou ontbinden.

Oproep

  • Ben jij arts? Laat in de NUjij-reacties weten hoe jij kijkt naar deze contracten.