Het omvangrijke programma voor het opkopen van obligaties van de Europese Centrale Bank (ECB) was geoorloofd, zo oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag.

Critici stelden dat de ECB buiten het eigen mandaat trad met deze stimuleringsmaatregel, maar daar gaat het hof niet in mee.

De ECB begon in 2015 met het opkopen van miljarden euro's aan obligaties. Door meer geld in de economie te pompen, hoopte de centrale bank de inflatie aan te jagen.

Daarop werden in Duitsland verschillende rechtszaken aangespannen, omdat de maatregelen in strijd zouden zijn met het verbod op zogeheten 'monetaire financiering', oftewel de directe financiering van overheidsbegrotingen.

Daarnaast vonden critici dat de ECB met het opkoopprogramma op de stoel van nationale overheden ging zitten, wat ondemocratisch zou zijn.

Het grondwettelijk hof van Duitsland verwees de zaak door naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. Die oordeelt nu dat het opkoopprogramma puur monetair beleid is. De ECB mag op dat vlak maatregelen nemen die alle eurolanden treffen.