De onderhandelaars die in gesprek zijn over het Klimaatakkoord doen er verstandig aan een pauze in te lassen, vindt Hans de Boer, de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Volgens de afspraken zou er op 21 december een akkoord gesloten worden, maar de onderhandelende partijen moeten zich volgens hem niet blindstaren op de datum. 

"Ik zou het verstandig vinden om een time-out te nemen met de kerstdagen en in januari met een fris gemoed weer te beginnen", aldus De Boer in de podcast van Studio Energie.

Volgens de werkgeversvoorman heeft het "absoluut geen nut" om "met z'n allen het hoofd op hol te laten brengen door te zeggen dat het allemaal op 21 december rond moet zijn". Minister van Economische Zaken Eric Wiebes gaat nog wel van die deadline uit.

Sinds begin dit jaar onderhandelen ruim honderd partijen uit het bedrijfsleven, werknemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en overheden over een Klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag worden gebracht, zodat aan de klimaatafspraken van Parijs kan worden voldaan.

Werkgevers willen puntjes op de i zetten

Vorige week sloegen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland al alarm. De organisaties vroegen Wiebes in een open brief de puntjes op de i te zetten en formuleerden tien punten die nog veel aandacht nodig zouden hebben.

Zo waken de werkgevers ervoor dat Nederland internationaal gezien niet te ver vooruitloopt. Dat zou de Nederlandse economie volgens de organisaties kunnen schaden. De organisaties vinden dat het Klimaatakkoord moet bijdragen aan een economische voorsprong van Nederland en niet moet verzanden in een "boekhoudkundige manier van CO2-tonnenjacht" op nationaal niveau. "CO2-uitstoot heeft geen paspoort", stellen de werkgevers.

Zodoende zetten de organisaties ook vraagtekens bij het tussendoel van 49 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 in het jaar 2030. Het uiteindelijke doel is 95 procent minder uitstoot in 2050.

'Niet gaan micromanagen'

"Als je te veel gaat micromanagen, verlies je het grote beeld uit het oog", zei De Boer daarover. Hij vindt dat innovatie meer tijd en ruimte moet krijgen.

"Denk niet te klein, want dan ben je voortdurend in paniek. Probeer de grote bewegingen in de gaten te houden, zodat je de technologie een kans geeft en de kosten van CO2-reductie weet te beheersen."

De werkgevers zijn niet de eersten die uit de school klappen over de moeizame onderhandelingen. Vorige week lieten milieuclubs Greenpeace, Milieudefensie en Natuur en Milieu weten niet te zullen instemmen met de plannen in de huidige vorm.

GroenLinks wil industrie wegsturen van onderhandelingen

Uiteindelijk krijgen het parlement en het kabinet het laatste woord over de klimaatplannen. Zodoende roert ook de politiek zich in de publieke discussie.

CDA-leider Sybrand Buma is sceptisch over de voortgang, liet hij afgelopen zondag in Buitenhof weten. "De afgelopen maand is het niet gelukt dichter bij elkaar te komen. Op sommige plekken lukt dat wel, maar op andere plekken blijven er hardnekkige verschillen", aldus de CDA-leider in het televisieprogramma.

Buma vreest dat de burgers de rekening van de energietransitie gepresenteerd krijgen, maar wil ook niet dat bedrijven weggejaagd worden met te hoge energiebelastingen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt die zorg ongeloofwaardig. "Het is hypocriet dat Buma publiekelijk zegt dat klimaatbeleid burgers niet moet raken, maar achter de schermen degene is die wil voorkomen dat de vervuilende industrie de rekening betaalt." Klaver vindt juist dat de industrie, nu nog gesprekspartner in het Klimaatakkoord, niet mag meeonderhandelen.

De Klimaatwet, waarmee de normen van de klimaatafspraken worden vastgelegd, kreeg onlangs wel brede steun vanuit de politiek.