Ondernemers in onder meer de detailhandel, horeca, recreatie en land- en tuinbouw komen in actie tegen de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maakt.

Ze overhandigen dinsdagmiddag in Den Haag een manifest aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om hun zorgen te uiten.

De ondernemers stellen dat tijdelijk werk duurder wordt, omdat daarvoor de hoge WW-premie gaat gelden en werkgevers vanaf de eerste dag een transitievergoeding verschuldigd zijn. Ook wijzen ze erop dat de mogelijkheid om oproepkrachten in te zetten drastisch wordt beperkt en daarmee in de praktijk onwerkbaar wordt.

Seizoensarbeid of het opvangen van pieken laat zich niet vangen in een vast contract, betogen zij. Een tijdelijk contract is hier geen keuze, maar inherent aan de aard van het werk. Het verhogen van de kosten van tijdelijk werk zal niet resulteren in meer vaste contracten, maar maakt dit soort werk volgens de ondernemers onbetaalbaar.

In het gezamenlijke manifest vragen de ondernemers de politiek de WAB aan te passen. Ze willen geen hoge WW-premie en een transitievergoeding voor seizoenswerk en pleiten voor het behoud van flexibiliteit bij oproepcontracten.