Mastercard en Visa hebben aangeboden bepaalde tarieven voor betalingen met credit- en debetkaarten in de Europese Unie te verlagen. 

Met de korting hopen de Amerikaanse bedrijven een einde te maken aan een Europees mededingingsonderzoek. De Europese Commissie verdenkt de creditcardmaatschappijen al lange tijd van concurrentievervalsing.

Het gaat om de vergoedingen die banken in rekening brengen bij winkeliers voor de verwerking van betalingen per kaart door consumenten van buiten de EU, bijvoorbeeld toeristen.

Brussel vindt die tarieven veel te hoog en is bang dat de extra kosten uiteindelijk worden doorberekend in de prijzen voor de consument.

Europese Commissie vraagt concurrenten om advies

Mastercard en Visa willen de tarieven voor credit- en debetkaarten nu verlagen tot respectievelijk 0,3 en 0,2 procent van het aankoopbedrag. Dit zijn ook de maximaal toegestane vergoedingen voor betalingen binnen de EU.

De Europese Commissie vraagt concurrenten en andere betrokkenen nu om advies over de voorgestelde maatregel. Op basis daarvan bepaalt de commissie of de ingrepen daadwerkelijk afdoende zijn.

Brussel heeft Mastercard overigens ook nog in het vizier vanwege een andere mededingingskwestie. Regels van de creditcardmaatschappij zouden hebben belet dat ondernemers kunnen profiteren van lagere tarieven van buitenlandse banken. Mastercard houdt vanwege deze zaak rekening met een boete tot wel 1 miljard euro.

Gaan we naar een cashloos bestaan met de 'Geldmaat'?
69
Gaan we naar een cashloos bestaan met de 'Geldmaat'?