De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China kan tijdelijk goed uitpakken voor landen in het eurogebied. Zo zou het bruto binnenlands product (bbp) zelfs iets toenemen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag op basis van een eigen analyse.

Volgens DNB kan het eurogebied van de strijd profiteren, mits de eurolanden niet zelf bij het conflict betrokken raken.

Zo kunnen de landen tijdelijk profiteren van goedkopere invoer vanuit China en profiteert de eurozone ook van een beter concurrentievermogen en de stijgende dollar.

Ook zou de handelsstrijd leiden tot minder banen in zowel de VS als China, wat in het eurogebied op korte termijn juist voor meer banen zorgt. Door al deze voordelen stijgt naar verwachting ook het bbp.

China en VS zijn de grootste verliezers

Voor China en de VS zelf dreigen vooral negatieve consequenties. Zo wordt volgens DNB de vrijhandel - waar de VS decennialang om bekendstond en die de levensstandaard sterk verhoogde - nu tot stilstand gebracht of zelfs teruggedraaid.

De wereldwijde groei loopt volgens DNB op lange termijn wel een deuk op. De groei neemt af door de Amerikaanse maatregelen. Dit effect wordt versterkt door de reactie uit China. De handel en productie zouden jarenlang een flinke daling kunnen vertonen.

De centrale bank gebruikt een rekenmodel om een inschatting te maken van de macro-economische effecten van de handelsoorlog en benadrukt dat de uitkomsten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd.