DEN HAAG - De Arbeidsinspectie gaat strenger letten op werkomstandigheden bij kermissen. Dat heeft de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken woensdag bekendgemaakt.

De inspecteurs gaan vooral kijken naar onveilige situaties tijdens de opbouw en afbraak van attractietoestellen. Daarnaast is ook verscherpte controle te verwachten op de arbeidstijden, jongerenarbeid en de geluidsbelasting.

Na overleg met de kermisbonden BOVAK en NKB heeft de inspectie bepaald dat de Arbowet per 1 januari 2003 strikt zal worden gehandhaafd. Inspecteurs zullen dan ook niet aarzelen boetes op te leggen, die kunnen oplopen tot 5000 euro per overtreding.