Het energieaanbod voor particulieren wordt langzaam groener, maar zakelijke klanten van energiebedrijven krijgen nog steeds volop grijze en dus vervuilende stroom geleverd. 

Volgens de Consumentenbond, Greenpeace, Stichting Natuur & Milieu en WISE geven de groene reclamespotjes van energiebedrijven "een misleidend beeld" van de werkelijkheid. 

"Consumenten worden verleid met reclamespotjes van energiemaatschappijen vol natuur, groene weides, windmolens en zonnepanelen. Maar tegelijkertijd leveren sommige van diezelfde bedrijven vervuilende grijze stroom aan bedrijven, scholen en ziekenhuizen", zeggen zij op basis van eigen cijfers

De vier organisaties doen jaarlijks onderzoek naar hoe duurzaam geleverde stroom in Nederland eigenlijk is. Voor het eerst is ook gekeken naar de energielevering op de zakelijke markt. 

Afgaand op de investeringen en de inkoop van groene stroom (opgewekt door zon, wind, water of biomassa) krijgen de leveranciers van consumentenenergie gemiddeld het rapportcijfer 6,3. Het gemiddelde cijfer voor de zakelijke leveranciers is volgens de onderzoekers "een bedroevende 4,5".

Grote bedrijven maken sprong naar middenmoot

Grote bedrijven als Nuon en Essent presteren bij de levering aan consumenten aanzienlijk beter dan vorig jaar. Destijds werden deze concerns nog opgenomen in de categorie 'vervuilers', nu zijn de bedrijven gepromoveerd naar de 'middenmoot'. Nuon haalde vorig jaar op consumentengebied het cijfer 4,7, nu een 6. Grote investeringen in duurzame energieopwekking hebben voor dat hogere rapportcijfer gezorgd.

Maar op zakelijk gebied lopen de energiereuzen volgens de onderzoekers achter. Door inkoop van veel grijze stroom (opgewekt in kolen- of gascentrales) scoort Essent een 4,8 en Nuon een 5,8.

Elf consumentenleveranciers scoren een rapportcijfer 8 of hoger voor duurzaamheid. In de zakelijke markt behoren Pure Energie, Greenchoice en Qwint tot de koplopers met rapportcijfers boven de 8.

Volgens de opstellers van het energierapport kan de vergroening van energie "alleen een vlucht nemen als ook zakelijke klanten, zoals scholen, eisen gaan stellen aan hun stroomleveranciers".