Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) groen licht om tot het einde van 2028 op elf plekken in Friesland, Groningen en Drenthe gas te winnen.

Met het 'winningsplan Westerveld', waarmee de minister heeft ingestemd, mag de NAM het resterende gas in onder meer Assen, Vries en Zevenhuizen winnen. Een van de redenen voor de wijzingen van het plan is dat de gaswinning in de velden Appelscha, Roden en Norg-Zuid is stopgezet.

Volgens RTV Drenthe zijn tegen de wijzigingen in het winningsplan vorig jaar 950 bezwaren ingediend en ruim tweeduizend protesthandtekeningen opgehaald. De bewoners zijn bang voor "Groningse toestanden", aldus de regionale omroep.

In het winningsplan staat ook beschreven hoe de NAM de risico's zo veel mogelijk zal beperken. Volgens de NAM is de verwachte bodemdaling door toekomstige productie minder dan 2 centimeter. De seismische risicoanalyse plaatst winning in deze veertien gebieden in de laagste risicocategorie.

De gaswinning in dit gebied bevindt zich in de eindfase. De NAM verwacht dat de winning eind 2023 zal eindigen, tenzij de productie hoger uitvalt.

Tot het eind van het jaar ligt het instemmingsbesluit van de minister ter inzage en kunnen belanghebbenden in beroep.