De Italiaanse regering heeft dinsdagavond laten weten definitief vast te houden aan de eerder opgestelde omstreden begroting.

Rome had tot en met dinsdag de tijd om een herziene begroting in te leveren bij de commissie. Vlak voordat de deadline verliep, liet de Italiaanse overheid in een verklaring weten vast te houden aan een tekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). 

Ook stelt het land de eigen economische ramingen niet bij. Rome gaat uit van 1,5 procent economische groei, die zou moeten voortvloeien uit extra overheidsuitgaven van 37 miljard euro.

Eerder werd gemeld dat het Italiaanse kabinet misschien bereid was om op deze punten concessies te doen. 

Economische groei door verkoop staatsbezit

Italië wil de beoogde economische groei onder meer bereiken door goed op te letten wat er wordt uitgegeven en of dat nodig is en met het verkopen van bezittingen en staatsbedrijven. Met privatisering van onroerend goed hoopt het land 1 procent van het bbp aan inkomsten te werven die worden gebruikt om de staatsschuld te verminderen.

Rome heeft een uitzondering aangevraagd van 0,2 procent van het bbp voor speciale uitgaven voor de stormschade en heropbouw van de ingestorte Morandi-brug in Genua.

Reactie Europese Commissie laat op zich wachten

De Europese Commissie keurde onlangs de Italiaanse ontwerpbegroting voor 2019 af. Als Rome voor woensdag geen aanvaardbare nieuwe cijfers inlevert, kan de commissie een strafprocedure in gang zetten. Er kunnen dan boetes tot 0,2 procent van het bbp worden opgelegd.

De Europese Commissie heeft dinsdag nog niet gereageerd op het besluit van Italië. Naar verwachting maakt de commissie op 21 november eventuele volgende stappen bekend.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) reageerde wel. Hoekstra niet verrast maar vindt het "zeer teleurstellend" dat Italië zijn begroting niet aanpast 

"De overheidsfinanciën van Italië zijn uit het lood, en de plannen van de regering leiden niet tot robuuste economische groei. Deze begroting voldoet niet aan de afspraken die we in Europa met elkaar hebben gemaakt. Daar heb ik grote zorgen over. Het is nu aan de Europese Commissie om vervolgstappen te zetten."

Boete is laatste optie voor EU

In het ultieme geval kan de Europese Commissie een boete opleggen en de uitbetaling van Europese gelden stopzetten. Of deze laatste maatregel Italië hard zal raken, is maar de vraag. Het land betaalt namelijk meer aan de Europese Unie dan het ontvangt.

De kans dat Brussel direct in actie komt, lijkt niet groot. Veel maatregelen die Italië wil doorvoeren, kunnen pas in de tweede helft van 2019 worden ingevoerd. Tot dan is er nog tijd om nader tot elkaar te komen. 

Ook de financiële markten lijken er niet van uit te gaan dat er snel een oplossing komt. De meeste handelaren zouden er al rekening mee houden dat de discussie tussen Brussel en Rome langer zal duren.

Sinds begin oktober is de rust op de financiële markten weer teruggekeerd en is de rente op een Italiaanse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar een beetje gedaald. De rente daalde van 3,7 procent op het hoogtepunt naar 3,4 procent.