Niet eerder kwamen er in een kwartaal zo veel vacatures bij en werden zo veel vacatures gevuld. Er kwamen in het derde kwartaal totaal 306.000 vacatures bij en 295.000 vacatures werden gevuld.

Eind september stonden er ook meer vacatures open dan ooit: 262.000. De meeste vacatures ontstonden in de sector zorg en de sector handel, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Eerder dit jaar werd het recordaantal nieuwe vacatures van 249.000 van 2007 al gebroken.

De grootste banengroei vond plaats bij uitzendbureaus. Voor het eerst hadden ruim twee miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. 

De arbeidsmarkt is nu vier kwartalen op rij gespannen. Dit betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare aanbod juist relatief beperkt is. Tegenover elke vacature stonden gemiddeld 1,3 werklozen. Tegen het einde van de economische crisis in 2013 stonden er ongeveer zeven werklozen tegenover iedere vacature.

Vooral mensen in de sector informatie en communicatie zitten er wat betreft werkgelegenheid warmpjes bij. Voor elke 1.000 banen zijn er in deze bedrijfstak 62 vacatures, twee keer zoveel als het gemiddelde van alle sectoren bij elkaar. Ook voor personen werkzaam in de bouw en de horeca is veel werk.

Daarnaast is de werkloosheid in het derde kwartaal verder afgenomen. Er waren in die periode 348.000 werklozen. Van de beroepsbevolking was 3,8 procent op zoek naar werk. Begin 2014 bereikte de werkloosheid een piek, toen was 7,8 procent van de beroepsbevolking werkloos.