De Nationale Politie blijft volgens politievakbonden structureel de Arbeidstijdenwet overtreden. De werkdruk zou zo hoog zijn, dat het aantal overtredingen dit jaar weer de 200.000 is gepasseerd.

Volgens de politievakbonden wordt binnen alle geledingen van de organisatie structureel te veel van het personeel gevraagd. Het gaat onder meer om structureel te lange werkdagen en overuren, te weinig pauzes en te veel nachtdiensten.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP bevestigde in gesprek met NU.nl een bericht in het AD. "De politie heeft ook al meerdere malen boetes veranderd voor het structureel overtreden van de wet", stelt Van de Kamp. "En er wordt doorlopend beterschap beloofd, maar er verandert niets."

De druk van de nachtdiensten ligt vooral bij jonge agenten, omdat oudere werknemers van dit soort diensten zijn vrijgesteld. Maar het korps vergrijst. Hierdoor moet een relatief kleine groep agenten alle nachtdiensten vullen. Dit legt een zware druk op hun leven, stellen de bonden.

Het ziekteverzuim bij de politie is structureel hoog

Het aantal overuren dat bij de politie wordt gedraaid, komt in 2018 naar verwachting uit op 1,36 miljoen. Een derde van de overtredingen van de Arbeidstijdenwet doet zich voor bij zogenoemde piketdiensten, dus als agenten worden opgeroepen voor calamiteiten.

Het ziekteverzuim is opvallend hoog. Volgens de Nationale Politie gaat het om een verzuim van 7 of 8 procent. De bonden vrezen dat het echte percentage nog een aantal procentpunten hoger ligt.

Het probleem doet zich volgens de bond voor bij alle eenheden, dus niet alleen in bijvoorbeeld de grote steden. "Veel agenten klagen over een permanent gevoel van vermoeidheid", aldus Van de Kamp. "Ze krijgen ook geen enkele ruimte om tot rust te komen."

Korpsleiding heeft in nieuwe cao beterschap beloofd

In de nieuwe cao, die in september werd afgesloten, is opgenomen dat er op korte termijn afspraken moeten worden gemaakt om deze werkdruk weg te nemen.

"Politiek én korpsleiding moeten nu over de brug komen met een herstelplan", vindt Van de Kamp. "Alle rek is uit de organisatie en de medewerkers. Er moeten duidelijke prioriteiten worden gesteld of meer capaciteit komen."

Het probleem speelt inmiddels meer dan vijf jaar. Al in 2013 erkende toenmalig korpschef Gerard Bouman de problemen en hij beloofde met oplossingen te komen. Volgens de vakbonden komen de grote problemen voort uit de keuzes die zijn gemaakt bij de grote politiereorganisatie in 2013.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!