Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Luchtveld,

Europese Rekenkamer pleit voor automatische compensatie bij vertraging

De Europese Rekenkamer pleit in bepaalde gevallen voor automatische compensatie bij vertraging van vliegtuig, trein, bus of boot, zodat passagiers er niet zelf achteraan hoeven.
Door ANP

Als gedupeerde reizigers al de weg weten te vinden om schade te claimen, dan moeten ze daar vaak erg veel moeite voor doen, stellen de rekenmeesters in een rapport over passagiersrechten in de EU.

De Rekenkamer noemt het Europese compensatiesysteem "onbetwistbaar" en "uniek in de wereld", maar veel reizigers profiteren er uit onwetendheid niet van. Daarom zou een bewustwordingscampagne moeten worden opgezet.

Daarnaast moet het makkelijker worden om te worden gecompenseerd voor vertragingen, schade aan bagage en ander reisleed. De administratieve rompslomp voor zowel de vervoerders als gedupeerde passagiers die hun verhaal willen halen, is groot.

Er moet ook meer samenhang tussen de verschillende vervoerssectoren komen en de procedures moeten transparanter, vinden de rekenmeesters.

Rekenkamer deed ook in Nederland onderzoek

Op sommige punten kunnen regels verschillend worden geïnterpreteerd, terwijl verschillende uitzonderingen het dekkingsbereik beperken. Ook zou de Europese Commissie meer bevoegdheid moeten krijgen om toe te zien op handhaving van de regels.

De Rekenkamer deed in tien lidstaten, waaronder Nederland, onderzoek naar de werking van de passagiersrechten en vroeg gedupeerde reizigers naar hun ervaringen met het systeem.

Aanbevolen artikelen