Rijkswaterstaat krijgt niet de bevoegdheid om bij extreem weer de binnenvaart stil te leggen. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) had die aanbeveling gedaan naar aanleiding van de botsing in zeer dichte mist van een binnenvaartschip geladen met benzeen met de stuw in Grave.

Van Nieuwenhuizen neemt de aanbeveling niet over, omdat het onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor een verbod met zich mee zou brengen. Ook zouden er praktische problemen ontstaan. 

De branchevereniging van binnenschippers was ook tegen zo'n bevoegdheid van Rijkswaterstaat.

Andere aanbevelingen van de OVV neemt de minister wel over. Ze gaat onder meer kijken naar de regels voor werk- en rusttijden van binnenvaartschippers en de eisen die gesteld worden aan andere bemanningsleden dan de schipper. Verder wordt de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat verbeterd.

Door de botsing eind december 2016 raakte de stuw beschadigd en liep een deel van de Maas leeg. Daardoor lag het scheepvaartverkeer bijna een maand stil. Ruim een half jaar later was de stuw gerepareerd. De kosten lagen rond de 20 miljoen euro.