Nederland en negen andere EU-lidstaten willen dat de bevoegdheden van het Europese noodfonds ESM worden uitgebreid. Op deze manier kan er volgens de groep EU-landen sneller en effectiever worden gereageerd op een financieel-economische crisis.

"Landen hebben de verantwoordelijkheid om zich te houden aan de Europese afspraken over begrotingstekorten en staatsschulden. Maar als het toch fout gaat, is het belangrijk om de crisis zo goed mogelijk op te vangen. Snel en adequaat handelen zal de impact beperken", zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Om dat te realiseren, moet het ESM (European Stability Mechanism) een grotere rol krijgen bij gewenste bezuinigingen en hervormingen van eurolanden die het fonds om geld vragen.

De groep wil ook dat wanneer een land in de problemen komt door een enorme overheidsschuld, eerst de betrokken investeerders en beleggers hun verlies nemen. Pas daarna, en onder strikte voorwaarden, kan worden overgegaan tot steun vanuit het noodfonds.

"Met dit plan kijken we naar problemen en oplossingen. Ik ben blij dat we hierbij samen op kunnen trekken met een groot aantal EU-partners", sluit Hoekstra af. Naast Nederland pleiten Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, Zweden, Slowakije en Tsjechië voor een versterking van de Europese crisisstructuur.

Het ESM heeft aan vijf landen financiële steun verleend

Momenteel zorgt het ESM alleen voor financiering van de steunprogramma’s voor landen in financiële problemen, zoals in het verleden Griekenland. Onder meer de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) gaan over de noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen in ruil voor financiële steun. De tien EU-landen willen dat nu veranderen.

Het Europese noodfonds heeft in de crisistijd aan vijf landen financiële steun verleend. Ierland, Cyprus, Portugal, Spanje en Griekenland hebben steun van het ESM-fonds ontvangen. Portugal, Ierland en Griekenland kregen in eerste instantie steun vanuit het EFSF (European Financial Stability Facility). Dit fonds werd later opgeslokt door het ESM.