Het blijft onzeker wanneer er definitief een streep kan worden gezet onder het "voor mkb-ondernemingen al veel te lang slepende" rentederivatendossier bij banken, schrijft minister Wopke Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.

De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al een hele tijd. Zes banken, waaronder Rabobank en ABN AMRO, gingen in 2016 akkoord met een grote compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hadden opgescheept. Onder anderen boeren en binnenvaartschippers waren in grote financiële moeilijkheden gekomen.

Drie banken hebben hun betrokken klanten inmiddels wel een voorstel voor een vergoeding gestuurd. Dit betreft ruim 7.900 klanten op een totaal van dik 19.000. Veel ondernemers krijgen naar verwachting dus pas volgend jaar een aanbodbrief.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijft de situatie de komende tijd goed in de gaten houden. Begin volgend jaar komt er weer een nieuw voortgangsrapport.

Hoekstra hamert erop dat banken al het mogelijke blijven doen om alle betrokken mkb'ers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun compensatieaanbod.