DEN HAAG - Aegon heeft maandag de financiële wereld doen opschrikken met een forse winstwaarschuwing. De verzekeraar heeft als gevolg van de 'aanhoudende verslechterende omstandigheden'zijn voorzieningen (stroppenpot) flink verhoogd. De nettowinst voor heel 2002 komt daardoor naar verwachting 30 tot 35 procent lager uit dan eerder aangegeven.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers op 7 mei schatte Aegon zijn nettowinst voor heel 2002 nog op hetzelfde niveau als vorig jaar (2,4 miljard euro). In maart sprak toenmalig topman K. Storm nog van een winst die 'minimaal even hoog' als in 2001 zou zijn.

Maar de ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden zijn zo slecht dat de verzekeraar zich gedwongen ziet tot een forse neerwaartse bijstelling. Het uitblijven van een krachtig economisch herstel, en vooral de beroerde situatie op de financiële markten in de Verenigde Staten, duperen Aegon.

Reserves versterken

Het financiële concern gaat zijn reserves versterken, onder andere om zich in te dekken tegen lagere inkomsten uit beheervergoedingen. Verder wil Aegon de reserves gebruiken voor een versnelde afschrijving van overnamekosten en een versterking van de garanties aan polishouders.

Ook de waardedaling van de dollar raakt het concern, dat een belangrijk deel van zijn inkomsten haalt uit de Verenigde Staten. Tot slot vergroot de slechte stand van zaken op de Amerikaanse financiële markten de oninbaarheid van Aegons Amerikaanse obligatieportefeuille.

Aegons nieuwe topman Don Shepard, die dit voorjaar Kees Storm opvolgde, wijst er in de toelichting op dat zonder de genoemde factoren het concern zijn winstdoelstellingen voor dit jaar zou bereiken. Maar "vanwege een uitblijvend herstel op de obligatiemarkt en de verslechtering van de aandelenmarkten na het eerste kwartaal is het verstandig deze stap te zetten".

Toelichting

Aegon komt op 8 augustus met zijn resultaten over het tweede kwartaal. Dan geeft de verzekeraar ook een verdere toelichting op de huidige situatie.

Op de aandelenbeurs moest Aegon maandag diep door de knieën. In het eerste uur van de handel verloor het aandeel 12 procent op ,90 euro. De afgelopen maand is Aegon al ruim 29 procent van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Met een koers van net onder de 15 euro zit Aegon op hetzelfde niveau als 5,5 jaar geleden.