Nederland en Vlaanderen gaan erkende arbeidsongeschikten helpen werk te vinden aan de andere kant van de grens. Het UWV en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Daarin is afgesproken hoe een Nederlandse uitkeringsgerechtigde die in Vlaanderen wil werken naar een baan kan worden begeleid, en omgekeerd.

Dat maakt de VDAB bekend in een persbericht. De arbeidsmarkt aan weerszijden van de Vlaams-Nederlandse grens is, vooral vanwege de taal, laagdrempelig.

Toch zijn er allerlei obstakels om over de grens werk te vinden als iemand (deels) arbeidsongeschikt wordt verklaard en een WIA-uitkering in zijn woonland krijgt, zegt een woordvoerder van de VDAB. De overeenkomst maakt aan die obstakels nu een eind.

Het gaat grotendeels om werkzoekenden in de provincies Limburg (Nederlands en Belgisch) en de aan elkaar grenzende provincies Noord-Brabant en Antwerpen. "De overtuiging dat door het bundelen van krachten ook hier nieuw talent aangeboord kan worden, is groot", staat in het persbericht.