De economische groei in Italië is onverwacht tot stilstand gekomen in het derde kwartaal. Economen hadden een groei van 0,1 procent verwacht voor de op twee na grootste economie van de eurozone.

Zowel de binnenlandse uitgaven als de export vielen lager uit, meldt het Italiaanse statistiekbureau Istat dinsdag. In het tweede kwartaal groeide de economie nog met 0,2 procent.

Voor de Italiaanse regering is het lager dan verwachte cijfer een flinke tegenvaller. De coalitie van Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging wil de uitgaven van de overheid flink verhogen. Zo ontstaat volgend jaar een begrotingstekort van 2,4 procent van de economie.

Maar als de economie minder groeit dan verwacht, zal het begrotingstekort automatisch hoger uitvallen. De regering gaat nu uit van een groei van 1,2 procent voor 2018, maar hiervoor moet de economie enorm aantrekken in de laatste drie maanden van het jaar.

Italianen liggen al tijden overhoop met Brussel

De Italianen liggen al enige tijd op ramkoers met Brussel vanwege het begrotingstekort. De Europese Commissie wil dat de begroting wordt aangepast, zodat het begrotingstekort omlaag gaat. Hierdoor keurde de Commissie eerder de Italiaanse begroting af, de eerste keer in de geschiedenis dat Brussel een begroting afkeurde.

Het begrotingstekort van 2,4 procent gaat niet tegen de begrotingsregels van de Europese Unie in, maar doet volgens de Commissie te weinig om de staatsschuld aan te pakken. Momenteel hebben de Italianen een overheidsschuld van 131 procent. 

De Italiaanse regering wil de overheidsuitgaven opvoeren om zo hun verkiezingsbeloften na te komen. Ze willen onder meer een basisinkomen introduceren, met deze maatregel zouden de armste Italianen een maandelijks bedrag van 780 euro ontvangen. Ook het pensioenstelsel wordt hervormd en wordt begroot op 7 miljard euro.

Stilstand van Italiaanse economie kan grote gevolgen hebben

Het afremmen van de economie kan juist voor Italië grote gevolgen hebben. Dit heeft te maken met de hoge staatsschuld. De belangrijkste manier waarop de staatschuld omlaag kan, is door de economie te laten groeien. Zo daalt de relatieve schuld, een percentage van het bbp, namelijk ook.

Daarbij betalen de Italianen momenteel een lage rente over de schuld, maar deze is sinds het aantreden van de nieuwe regering aan het oplopen. Een ruzie met de Europese Commissie en een lagere economische groei kan de financiële markten nerveus maken, waardoor deze rente op zal lopen.

Door een hogere rente is de Italiaanse overheid ook steeds meer kwijt aan rentelasten, dit geld kan dan niet meer geïnvesteerd kan worden in de economie.

Economie eurozone groeit iets trager dan verwacht

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal in een vergelijkbaar tempo gegroeid als in de voorgaande periode. Volgens een eerste schatting van Europees statistiekbureau Eurostat ging de economie van het eurogebied met 0,2 procent vooruit op kwartaalbasis. In de eerste twee kwartalen groeide de economie nog iets harder.

Economen hadden in doorsnee gerekend op een vergelijkbare groei als in de eerdere kwartalen van 0,4 procent. Op jaarbasis was sprake van een economische vooruitgang met 1,7 procent. Dat was 2,2 procent in het tweede kwartaal van 2018.

De gehele Europese Unie van 28 landen groeide in de afgelopen periode met 0,3 procent op kwartaalbasis en met 1,9 procent op jaarbasis, aldus Eurostat.