De lage waterstand in de Rijn dreigt tot marktverstoringen te leiden. Door de voorraadverschillen die ontstaan, moeten verschillende Europese landen zich voorbereiden op hogere energieprijzen, zegt JBC Energy.

Het onderzoeksbureau houdt voor de komende dagen rekening met nieuwe vaarbeperkingen voor de binnenvaart. Bij het Duitse Kaub staat het Rijnwater op het laagste peil sinds 2006.

De historisch lage waterstanden komen op een uiterst ongelegen moment, schrijven de deskundigen. Net in deze periode van het jaar wordt veel brandstof en kolen over de rivier getransporteerd om voorraden op te bouwen voor de winter.

De lage waterstanden dreigen ook de balans tussen verschillende Europese landen te verstoren in de voorraden van granen en chemicaliën. Ook voor deze grondstoffen is de Rijnroute zeer belangrijk.

Chemieproducent BASF heeft in Ludwigshafen productiebeperkingen ingesteld door de gebrekkige vaarmogelijkheden. Staalgigant ThyssenKrupp heeft zijn productiefaciliteiten laten weten dat de bevoorrading de komende tijd problemen kan opleveren.