Het Rijk trekt 2 miljoen euro uit om vaklieden in het noorden te onderwijzen in de overstap van fossiele naar duurzame energie. Het geld gaat naar mbo-scholen, het bedrijfsleven en gemeenten in het noorden van Nederland.

De betrokken partijen willen in vier jaar 3.400 vakmensen opleiden. Dit voorjaar waarschuwde de Sociaal-Economische Raad (SER) nog dat de energietransitie in de knel komt als tekorten aan technisch personeel niet worden opgelost.

De noordelijke provincies krijgen de komende jaren naar verwachting te maken met een krimpende bevolking. Tegelijkertijd zijn er veel extra vaklieden nodig vanwege de noodzakelijke technische aanpassingen voor de overstap van Gronings gas naar andere energiebronnen.

Scholen en 45 bedrijven uit Drenthe, Groningen en Friesland gaan 2.400 studenten de nieuwste kennis over duurzame energie bijbrengen. Ook duizend werknemers van technische bedrijven en driehonderd docenten worden bijgespijkerd.

Het initiatief moet uiteindelijk leiden tot een stabiele instroom van techniekstudenten.