DEN HAAG - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft het supermarktconcern Laurus behoorlijk voor het blok gezet. De vereniging heeft donderdag niet-openbare voorspellingen van het bedrijf op haar eigen internetsite gezet, omdat die volgens de VEB koersgevoelige informatie bevatten. Laurus stelt in een reactie dat het om een intern werkdocument gaat.

De VEB meldt trots een memo van de hoofddirectie van Laurus aan de raad van commissarissen van de supermarktketen over de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf in handen te hebben gekregen. Hoe de beleggersclub aan het stuk is gekomen, wil directeur P. de Vries niet kwijt.

Een bijvoegsel van het document meldt dat het bedrijfsresultaat voor de Nederlandse tak volgend jaar stijgt tot 65 miljoen. Het jaar daarop vindt de directie dat dat moet zijn gestegen tot 100 miljoen euro en in 2005 tot 117 miljoen euro. De ramingen lopen door tot 2008. Dan zou het resultaat 124 miljoen moeten zijn. Ook de vrije kasstroom verbetert volgens de cijfers fors.

De Vries meldt dat zijn belangenvereniging vindt dat dergelijke informatie als koersgevoelig dient te worden aangemerkt. Laurus had de gegevens volgens hem bekend moeten maken tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering eind juni of in het prospectus dat bij de laatste emissie is uitgegeven.

De directie van Laurus vindt dat de VEB aan het interne memo een gewicht toekent dat het niet toekomt, omdat het een werkdocument is zonder officiële status. "Zeker in de turbulente fase waarin Laurus zich bevindt, is het begrijpelijk dat de commissarissen voortdurend van informatie worden voorzien, ook aangaande voorlopige voorspellingen", vindt het bestuur.

Volgens de VEB gaat het niet om "zomaar een intern document". "Het bedrijf zegt aan de rand van de afgrond te staan. Dan zijn dergelijke verwachtingen erg relevant", aldus De Vries. Hij suggereert dat het Franse Casino en ABN Amro, ING en de Rabobank juist door dit schrijven over de streep zijn getrokken om de Laurus-supermarkten voor faillissement te behoeden. De drie banken verzorgden de laatste emissie, waarmee Casino een belang van 38 procent in Laurus kreeg, met de optie dit verder uit te breiden naar 51 procent.

Naar de overige aandeelhouders bleef Laurus echter uitermate vaag over de toekomst. "In zo'n geval is een dergelijk document wel belangrijk", stelt de VEB-directeur.

De VEB zegt al naar Euronext te zijn toegestapt. De effectenbeurs laat weten dat Laurus met deze gegevens niet het beursreglement heeft overtreden, omdat slechts sprake is van een prognose. "De ontwikkelingen staan onvoldoende vast om te spreken van feiten of gebeurtenissen, zoals in de regels vermeld", aldus een woordvoerster van Euronext.

In dit geval gaat het volgens haar om indicaties, die sterk kunnen afwijken van de realiteit. "Zij kunnen zelfs een verkeerd beeld creëren." De VEB is op zijn zachtst gezegd teleurgesteld over de reactie van Euronext.