De EU-lidstaten geven de Europese Commissie toestemming om met de Verenigde Staten te onderhandelen over de export van hormoonvrij rundvlees. De twee economische machtsblokken hebben een langlopend conflict over de hoeveelheid vlees die Amerikanen mogen exporteren naar de EU.

Voor de wereldwijde invoer van hormoonvrij rundvlees in de EU geldt een maximum van 45.000 ton per jaar. Die totale hoeveelheid wordt niet verhoogd, maar de VS zou een groter aandeel moeten kunnen leveren.

Washington had twee jaar geleden gevraagd de afspraken opnieuw te bekijken. Het verbod op de import van met hormonen behandeld vlees blijft van kracht.

De stap past in het streven van beide partijen om de handelsbetrekkingen te verbeteren. Sinds de Amerikaanse president Donald Trump deze zomer importheffingen op staal en aluminium invoerde en de EU tegenmaatregelen nam met heffingen op Amerikaanse producten, zijn de trans-Atlantische spanningen opgelopen.

De onderhandelingen over het wederzijds verlagen van handelstarieven verlopen stroef.