Bijna 230.000 mensen van achttien jaar of ouder hadden eind vorig jaar al een half jaar of langer geen zorgverzekeringspremie betaald. Dat is 1,7 procent van de betaalplichtigen. Er is een dalende lijn sinds de 2,2 procent niet-betalenden van 2014.

"De dalende trend bij de wanbetalers vanaf 2015 valt samen met aangepaste wetgeving, waardoor personen sneller kunnen uitstromen uit de wanbetalersregeling", aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mannen zijn vaker wanbetaler dan vrouwen; 2,1 procent tegenover 1,3 procent.

"Van de mensen met een migratieachtergrond is 3,6 procent wanbetaler, tegen 1,1 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond", aldus het CBS.