De EU en Singapore tekenen vrijdag in Brussel een vrijhandelsverdrag en een overeenkomst om wederzijdse investeringen te beschermen. 

Dat gebeurt tijdens een top van Europese en Aziatische leiders. De banden worden ook op ander gebied aangehaald, met de ondertekening van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst. Dat zijn de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg overeengekomen.

Singapore is van de landen in Zuidoost-Azië veruit de grootste handelspartner van de EU. Vorig jaar exporteerde de EU voor 33,16 miljard euro, vooral auto's en machines, naar de stadstaat en importeerde ze voor 20,14 miljard euro, met name chemische stoffen en geneesmiddelen.

Het verdrag maakt een einde aan nagenoeg alle douanetarieven, behalve enkele voor visserij- en verwerkte landbouwproducten. Singapore zal voortaan EU-normen en -veiligheidstests erkennen voor elektronica, geneesmiddelen en auto-onderdelen.

Tweede Kamer moet het verdrag nog goedkeuren

Ook heffen beide partijen belemmeringen op in de dienstensector, waar de bilaterale handel 44,4 miljard euro (2016) bedroeg. Meer dan tienduizend bedrijven uit de EU gebruiken Singapore als knooppunt om de hele regio te bedienen.

De EU en Singapore begonnen in 2010 te onderhandelen over een handels- en investeringsverdrag. Het handelsbeleid wordt uitsluitend op EU-niveau gemaakt en de Europese Commissie onderhandelt namens de EU.

In 2017 bepaalde het Europees Hof van Justitie echter dat de nationale parlementen moeten instemmen met brede handelsverdragen waarin bijvoorbeeld afspraken over geschillenbeslechting zijn opgenomen. Daarom is het verdrag nu opgesplitst en moet de Tweede Kamer het goedkeuren.