AMSTERDAM - Op 1 januari 2006 wordt de nieuwe zorgverzekeringswet van kracht. Binnenkort krijgen alle Nederlanders hierover een brief en een folder van minister Hoogervorst in hun brievenbus.

Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen:

Zorgverzekeringswet

Ziekenfonds en particuliere verzekeringen verdwijnen. Ook de standaardpakketpolis voor 65-plussers verdwijnt. Iedereen is wettelijk verplicht zich te verzekeren volgens de zorgverzekeringswet. Hij of zij moet in elk geval een basisverzekering afsluiten, die hetzelfde vergoedt als het ziekenfonds. Gezinsverzekeringen verdwijnen, partners moeten zich beiden aanmelden. Niet-werkende partners zijn niet automatisch meeverzekerd. Kinderen zijn gratis meeverzekerd. Aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht.

Overgang

Uiterlijk 16 december krijgen alle Nederlanders een aanbod van hun huidige verzekeraar dat sterk lijkt op hun huidige verzekering. Wie niet reageert op de brief van zijn eigen verzekeraar, stemt automatisch in met het aanbod. Wie overweegt over te stappen kan het vergelijken met het aanbod van andere verzekeraars. Hoogervorst heeft hiervoor de website www.kiesbeter.nl in het leven geroepen. Opzeggen is tot 1 maart mogelijk. Uiterlijk 1 mei 2006 moet iedereen verzekerd zijn. Wie dan nog niet verzekerd is, riskeert een boete. In alle gevallen is premie betalen vanaf 1 januari 2006 verplicht.

Premies

De premies gaan omhoog. Naar verwachting wordt de nominale premie voor de basisverzekering tussen 1040 en 1110 euro per jaar. Dit is afhankelijk van de verzekeraar. Daarnaast is er een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,25 procent, die geheel door de werkgever of uitkeringsinstantie wordt vergoed. Bij mensen met een AOW wordt die door de Belastingdienst geheven.

Zorgtoeslag

Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen is de zorgtoeslag in het leven geroepen. Alleenstaanden met een bruto inkomen tot 25.000 euro per jaar en samenwonenden of gehuwden met een verzamelinkomen tot 40.000 euro bruto per jaar komen hiervoor in aanmerking. Bedoeling is dat niemand meer dan 5 procent van hun inkomen kwijt is aan de premie voor de basisverzekering. De bijdrage wordt net als de huursubsidie maandelijks overgemaakt.

Het kabinet vermoedt dat ongeveer 6 miljoen Nederlanders hiervoor in aanmerking komen. Zij krijgen in september een aanvraagformulier van de Belastingdienst. Voor ongeveer 55 procent van deze mensen is dat formulier al ingevuld. Wie het formulier voor 1 november terugstuurt, krijgt zijn eerste geld al in december overgemaakt. Het laatste moment om de zorgtoeslag over 2006 aan te vragen is eind maart 2007.

Behalve de zorgtoeslag zijn er ook nog een aantal fiscale aftrekposten voor mensen met bijzondere ziektekosten.

Keuzevrijheid

Iedereen mag zelf bepalen bij wie hij of zij een verzekering afsluit. Ook werknemers die via hun werk een collectieve verzekering hebben, kunnen daaruit stappen. Nu is dat vaak niet zo. Als een werknemer overstapt naar een andere verzekeraar, is de werkgever nog steeds verplicht een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,25 procent te betalen. Collectieve verzekeringen mogen nooit meer dan 10 procent korting op het basispakket inhouden.

Het staat overigens ook andere rechtspersonen vrij om een collectieve verzekering af te sluiten. Zo zijn patiëntenverenigingen al druk bezig met zorgverzekeraar Agis om een speciale verzekering af te sluiten. De korting die zij hiermee kunnen bedingen, bedraagt maximaal 10 procent op het basispakket.

Acceptatieplicht

Verzekeraars mogen niemand weigeren voor de verplichte basisverzekering. Ze mogen wel een wanbetaler royeren. De verzekeraars mogen wel mensen weigeren voor een aanvullende verzekering. Maar ze hebben beloofd dat tot 1 maart 2006 nog niet te doen. Wie besluit over te stappen voor de basisverzekering kan zijn of haar aanvullende verzekering bij de oude verzekeraar behouden. De verzekeraar mag die aanvullende verzekering niet eenzijdig opzeggen.