DEN HAAG - Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Groningen weet nog niet definitief of de 118 werknemers van automatiseerder CMG ontslagen mogen worden op gronden die alleen gelden voor uitzendbureaus. Eerder heeft het CWI deze gronden wel geaccepteerd, maar deze beslissing is "omkeerbaar", omdat de ontslagprocedure nog in volle gang is.

Dat zei advocaat Veling van het CWI donderdag in de behandeling van een kort geding voor de rechtbank van Den Haag. De vakbonden CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten hadden dit kort geding aangespannen tegen het ontslag van de 118 man. De bond richtte zich vooral tegen het CWI.

Volgens Veling was de eerdere beslissing gebaseerd op feiten die CMG aandroeg. "Daaruit bleek dat de automatiseerder zijn personeel bedrijfsmatig detacheert. De bonden brachten daar niks tegenin, dus het CWI kon maar één beslissing nemen."

Dit besluit is echter niet definitief, aldus Veling. "De behandeling van de ontslagprocedure loopt nog. Als de bonden dus met nieuwe informatie aankomen, kan het best zo zijn dat het CWI de eerdere beslissing herziet." De bonden zijn voorbarig geweest door nu al een kort geding aan te spannen, is de mening van Veling.

Definitief

Volgens raadsvrouwe Struik van de vakbond CNV Dienstenbond is de beslissing van het CWI wel definitief. Ze droeg echter wel nieuwe informatie aan. Uit een enquête die de bond onder personeel van CMG heeft gehouden, blijkt volgens haar dat detachering minder vaak voorkomt dan de automatiseerder wil doen geloven. De ondervraagden zeiden dat 40 procent van het werk bij andere bedrijven plaatsvond. CMG meldde echter dat dat ongeveer 80 procent was.

De advocaat van CMG beschouwt de eerste beslissing van het CWI ook als definitief. "Wij geloven niet dat de CNV met informatie kan komen die dit besluit ongedaan kan maken." Bovendien zei de advocaat dat de bond met het kort geding de banen van het andere personeel in gevaar brengt. "Alleen door deze 118 mensen te ontslaan kan CMG reorganiseren. Als het niet lukt, komt het bedrijf in gevaar."

De rechter doet 15 augustus uitspraak.