DEN HAAG - De meeste vormen van tabaksreclame zijn vanaf 7 november verboden. Vanaf die datum geldt ook een verbod op sponsoring van evenementen door de tabaksindustrie. In kranten en tijdschriften mag nog een paar maanden reclame worden gemaakt, maar vanaf januari 2003 is ook dat verboden.

Dit vloeit voort uit de nieuwe Tabakswet die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd. De wet bevat allerlei bepalingen die het roken moeten ontmoedigen en die stapsgewijs worden ingevoerd. Nu zijn ook de data bekend waarop de diverse onderdelen ingaan.

Aan jongeren onder de 16 mogen vanaf 1 januari 2003 geen sigaretten of andere tabakswaren worden verkocht. Op die datum wordt ook de beperking van het aantal verkooppunten van kracht en mogen in overheidsgebouwen geen tabaksartikelen meer worden verkocht. Voor rookwaar kunnen mensen dan alleen nog terecht in de tabaksspeciaalzaak of op speciale plekken in de supermarkt. Alleen in de tabakswinkel mag staks nog reclame worden gemaakt.

Rookvrije werkplek

De wet biedt mensen recht op een rookvrije werkplek en een rookvrij openbaar vervoer. Maar die bepalingen gaan pas in januari in.

Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen zodra de bepaling van kracht is geworden. Wat betreft het sponsorverbod, krijgen de TT in Assen en één autorace op het circuit in Zandvoort nog een half jaar respijt.

Borst

Het kostte Borst de nodige moeite de wet door het parlement te loodsen. In de Tweede Kamer stemden CDA en VVD - met uitzondering van VVD-Kamerlid Terpstra- tegen. De partijen steunden wel het doel van de wet, maar niet de middelen waarmee dat bereikt moet worden. In de Eerste Kamer, waar CDA en VVD een meerderheid hebben, leek dat ook te gaan gebeuren. Maar nadat Borst op verzoek van het CDA had beloofd dat aan de invoering van het recht op een rookvrije werkplek en rookvrij openbaar vervoer uitvoerig overleg met betrokkenen zou plaatsvinden, ging in april een meerderheid akkoord. Alleen elf VVD-senatoren stemden tegen.