Over een nieuwe cao bij Defensie is toch geen overeenstemming bereikt. In juli werd een principeakkoord over de arbeidsvoorwaarden bereikt, maar de leden van de vier militaire vakbonden wijzen het voorstel met een overgrote meerderheid af.

Volgens de vakbonden moet er "veel meer" geld bij. Ook moeten onduidelijkheden over de nieuwe militaire pensioenregeling worden weggenomen, aldus vakbond AFMP. Op 13 november komen bonden en het ministerie weer bijeen. De bonden willen dan duidelijkheid krijgen.

"Geen akkoord betekent dat de voorstellen zoals de loonsverhoging voorlopig niet plaatsvinden. Dit akkoord was een eerste stap in de verbeterslag die Defensie had willen maken om een aantrekkelijkere werkgever te worden", aldus staatssecretaris Barbara Visser.

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord liep op 1 oktober af. Vorig jaar oktober kreeg het personeel van Defensie voor het eerst sinds 2013 een nieuwe cao.