Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maakt zich zorgen over een grote groep Nederlanders die te weinig aanvullend pensioen opbouwt. Het Nibud vreest dat bijvoorbeeld voormalig zelfstandig ondernemers moeite krijgen om rond te komen op hun oude dag.

Dat schrijft het instituut donderdag in het rapport Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst. Het Nibud pleit voor automatisch aanvullend pensioenopbouw voor alle werkenden.

De maatregel zou ook voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) moeten gaan gelden. Het Nibud wijst erop dat het voor de consument moeilijk is om vooruit te kijken en geld voor later apart te zetten. Verder blijkt dat veel mensen niet uit zichzelf actief aan de slag gaan met hun financiële situatie na pensionering.

Het Nibud schrijft dat het Nederlands pensioenstelsel het beste ter wereld is. Sinds 2002 komen gepensioneerden zelfs beter rond dan niet-gepensioneerden. Twee derde van de 65-plussers komt volgens Nibud makkelijk rond, tegen 48 procent van de 65-minners.

44 procent van voormalig zzp'ers heeft te weinig te besteden

Gemiddeld komt een derde van de gepensioneerden moeilijk rond. Bij voormalig zelfstandigen is dat percentage hoger: 44 procent heeft te weinig geld te besteden. Bij mensen die een scheiding achter de rug hebben, ligt dit percentage zelfs op 51 procent.

Het Nibud maakt zich verder zorgen over gepensioneerden die zorg nodig hebben. Met name de lage inkomens hebben weinig ruimte om zorguitgaven te betalen.

Verder denkt het Nibud dat het verstandig is als iedere Nederlander om de vijf jaar inzicht en toelichting krijgt in zijn inkomsten en uitgaven na pensionering. Het pensioenadvies zou door werkgevers, pensioenfondsen en organisaties voor zelfstandigen, zoals de Kamer van Koophandel, mogelijk kunnen worden gemaakt.

Het rapport is gebaseerd op cijfers en onderzoek van Netspar, CBS en Nibud. Het onderzoek is tot stand gekomen met financiering van Stichting Pensioenregister en Independer.