De Nederlandse luchtvaartsector wil de zuinigste ter wereld worden en in 2030 35 procent minder CO2 uitstoten, zo staat in een actieplan van circa twintig transportorganisaties en kennisinstellingen.

De partijen, waaronder Schiphol, KLM, de TU Delft, VNO-NCW en de NS, hebben het plan woensdag aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

In het plan staat onder andere dat luchtvaartmaatschappijen gestimuleerd moeten worden om met zuinigere toestellen te vliegen. Dit kan mogelijk door hogere luchthavengelden voor vervuilers te rekenen, zoals in het regeerakkoord staat. Zo'n extra belasting geldt al voor vliegtuiglawaai.

Milieuorganisaties zijn niet onder de indruk van de plannen. Greenpeace noemt de voorgestelde maatregelen "business as usual met een klein groen strikje eromheen".

Directeur Sijas Akkerman van Natuur & Milieufederatie Noord-Holland zegt tegen de NRC dat het gaat om stappen die ze toch al van plan waren te zetten. Hij noemt het plan "veel te weinig voor de nationale doelstelling om 49 procent te besparen ten opzichte van 1990".

Zuinige, elektrische vliegtuigen

Volgens de initiatiefnemers van het actieplan kan door een aantal ingrepen de uitstoot van schadelijke stoffen met 35 procent worden verlaagd in 2030. In plaats van de voorspelde 17,3 miljoen ton wordt het dan 11,3 miljoen ton, 6 miljoen ton minder. Deze uitstoot komt overeen met die van 2007, becijfert NRC.

De initiatiefnemers van het duurzaamheidsplan verwachten de meeste winst (40 procent) van 'radicale vlootvernieuwing'. Nieuwe vliegtuigen moeten zuiniger zijn en op termijn zelfs elektrisch.

De partijen willen naast zuinigere toestellen ook schonere brandstof gebruiken. Verder willen ze vliegtuigroutes en procedures efficiënter maken en pleiten ze voor alternatief transport op kortere afstanden, bijvoorbeeld de trein.

De twintig transportorganisaties en kennisinstellingen komen niet zomaar met een duurzaamheidsplan. Er is in Nederland veel verzet tegen de groei van de luchthavens Schiphol en Lelystad Airport. Meer aandacht voor duurzaamheid moet zorgen voor meer steun voor groei vanuit de maatschappij.