AMSTERDAM - De komende jaren krijgt Nederland opnieuw te maken met een tekort aan vakbekwaam personeel. Tegelijkertijd telt ons land dan een half miljoen werkzoekenden die niet aan een baan kan komen. Dat schrijft het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in zijn jaarlijkse prognose van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Vier tot vijf jaar geleden kende Nederland ook al de merkwaardige situatie dat bedrijven geen geschikt personeel konden vinden, terwijl een half miljoen mensen toen werkloos was.

Het CWI verwacht dat deze situatie zich gaat herhalen, wanneer de arbeidsmarkt verder aantrekt. Het aantal banen zal de komende jaren toenemen, volgens schatting een groei die oploopt tot circa 150.000 per jaar. De beroepsbevolking neemt weliswaar ook toe, maar niet genoeg om de banengroei bij te houden. Het CWI voorspelt dat vanaf 2006 zich jaarlijks 112.000 personen melden op de arbeidsmarkt.

Met name het aantal werkende vrouwen neemt toe. Volgens de cijfers maken vrouwen in 2010 voor 45 procent deel uit van de beroepsbevolking. In 1995 was dat nog 38 procent. Ook het aantal werkende mannen van 55 jaar en ouder stijgt.

Het CWI waarschuwt voor de zwakke positie van mensen die weinig opleiding hebben genoten of al langdurig werkloos zijn. Waar jonge werklozen of mensen met een opleiding weer snel een baan kunnen vinden, blijft juist deze categorie achter. Eind volgend jaar is naar verwachting vier van de tien werkzoekenden ouder dan 45 jaar. Dat betreft circa 270.000 mensen. Zonder extra maatregelen komen deze mensen niet aan een baan, aldus het CWI.