Eind vorig jaar is volgens het CBS de daling van het aantal bijstanduitkeringen tot stilstand gekomen

VOORBURG - De jarenlange daling van het aantal personen dat een beroep doet op de bijstand is tot stilstand gekomen. Ook het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt neemt minder snel af en lijkt te gaan stagneren.

Dat heeft het
Centraal Bureau voor de Statistiek

Eind maart registreerde het CBS 180.000 verstrekte WW-uitkeringen. Dat zijn er 9000 minder dan een jaar eerder. De daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen tussen maart 2001 en een jaar daarvoor was echter met 33.000 fors meer. "De cijfers van de komende maanden zullen uitwijzen of de daling tot stilstand komt of zelfs overgaat in een stijging", aldus het CBS.

WAO

Het aantal uitkeringen dat wordt verstrekt aan arbeidsongeschikte werknemers blijft langzaam verder stijgen. Eind maart werden volgens het CBS 985.000 WAO-uitkeringen geregistreerd. Dat is een toename van 20.000 ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens het CBS neemt de laatste tijd het groeitempo af bij de WAO. Bovendien komt de groei die er is, vrijwel geheel voor rekening van vrouwen in de leeftijd van 35 jaar en ouder. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dat aan mannen wordt toegekend, ligt al jaren rond de 550.000.