KLM en de vakbonden zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor het grondpersoneel. Zij krijgen per november een loonsverhoging en betere doorgroeimogelijkheden.

"In juni meldde het FNV al een akkoord, maar daar was wat ons betreft geen sprake van", zegt Michiel Wallaard van CNV Vakmensen. Nieuwe onderhandelingen hebben nu volgens Wallaard een beter resultaat opgeleverd.

"De grote plus vergeleken met het zogenoemde juni-akkoord is het nieuwe functiegebouw. Dat betekent een beter groeiperspectief voor een grote groep grondmedewerkers."

Per 1 november krijgen grondmedewerkers een structurele salarisverhoging van 1,5 procent en per 1 februari 2019 nog een van 1 procent. Ook worden extra personeelsleden aangenomen om de werkdruk te verlagen. KLM zegt tevreden te zijn met dit gezamenlijk behaalde resultaat.

"Met deze overeenkomst wordt invulling gegeven aan voor KLM-medewerkers belangrijke onderwerpen, zoals een loonsverhoging, werkdrukverlaging, opleiding en ontwikkeling en de vervanging van salarissystemen", aldus de vliegtuigmaatschappij.

De nieuwe cao geldt voor 14.500 werknemers.