Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft naar aanleiding van de recente affaire rond ING navraag gedaan bij DNB. Hij heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de resultaten van dat onderzoek.

ING deed jarenlang veel te weinig om te voorkomen dat klanten zich schuldig konden maken aan bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld of het financieren van terrorisme. Het lijkt erop alsof de bank daar niet alleen in staat.

DNB ziet "nog te vaak" dat banken hun zogenoemde poortwachtersfunctie niet serieus genoeg nemen. Bij meerdere financiële instellingen zijn overtredingen geconstateerd en herstelmaatregelen afgedwongen, zegt de toezichthouder.

'Banken hebben klimaat voor beheersing risico's nodig'

Bij banken moet "een klimaat voor de beheersing van integriteitsrisico's worden gecreëerd", staat in de Kamerbrief. Bestuurders moeten zich "persoonlijk committeren aan het voorkomen van betrokkenheid van banken bij financieel-economische criminaliteit".

Banken moeten vooral meer investeren in expertise en nieuwe technologie. Hoekstra belooft de Kamer dat hij met DNB zal blijven spreken over de vorderingen die de sector maakt.

ING trof schikking van 775 miljoen euro

ING ging eerder deze maand akkoord met een schikking die de bank bij elkaar 775 miljoen euro kost. Daarnaast heeft de firma moeten beloven dat de manier van werken grondig op de schop gaat.

Het zal naar verwachting van DNB "een langdurig en intensief proces zijn om de poortwachtersfunctie bij ING op adequaat niveau te brengen". Ook over dit specifieke geval blijven Hoekstra en DNB in gesprek.