DEN HAAG - Coalitiepartij VVD wil dat werknemers dit jaar een beroep kunnen doen op hun spaarloon. Door het vrijgeven van het belastingvrij gespaarde geld hopen de liberalen burgers te bewegen meer te consumeren zodat de economie kan aantrekken.

VVD-Tweede-Kamerlid Blok komt dinsdag met zijn voorstel tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de Kamer. De coalitiegenoten CDA en D66 kunnen er wel mee leven, aldus Blok dinsdag. Per werknemer kan het gaan om een bedrag van ongeveer 1200 euro. Jaarlijks mag er 613 euro belastingvrij opzij worden gezet, waarna het bedrag vier jaar vaststaat. In 2003 kwam het spaarloon voor de laatste keer vrij.

Vakcentrale MHP pleitte eerder dit jaar al voor het vrijgeven van het spaarloon. Uit berekeningen van MHP kwam toen naar voren dat de koopkracht van minimuminkomens zo verbeterd kan worden met 1,8 procent. Voor modale en hoge inkomens varieert dat van 1,2 tot 0,9 procent.

Ook andere politieke partijen zochten de laatste tijd naar mogelijkheden om de kwakkelende Nederlandse economie aan te jagen en de lasten voor burgers iets te verlichten. Binnen de coalitie van CDA, VVD en D66 is daarom eerder afgesproken het lesgeld voor 16- en 17-jarigen af te schaffen en ouders tegemoet te komen in de hoge kosten voor kinderopvang.

Dinsdag komt het CDA verder met het voorstel de pensioenpremies te verlagen. Dat is volgens de christen-democraten haalbaar wanneer pensioenfondsen meer tijd krijgen hun reserves aan te vullen.

Werkbonus

De grootste oppositiepartij PvdA presenteerde maandag al plannen voor versterking van de economie. Zo wil de partij een 'werkbonus' invoeren die kan oplopen tot 500 euro per jaar voor mensen met een modaal inkomen. Verder wil de PvdA onder meer de koppeling tussen lonen en uitkeringen per 1 juli van dit jaar herstellen en moeten meer ouderen de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een speciale belastingkorting. In plaats van het plan van de coalitie om het schoolgeld voor 16- en 17-jarigen af te schaffen, willen de sociaal-democraten een boekenbonus van 330 euro voor deze groep.

De kleinste coalitiepartij D66 stelde onlangs ook voor extra lastenverlichting te geven aan de burger. De gekozen financiële dekking, verhoging van het financieringstekort, stuitte echter meteen op verzet van de VVD.