RIJSWIJK - In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in de Verenigde Staten 574 topmannen van bedrijven vervangen. In 34 procent van de gevallen, 196 personen, ging het om de hoogste financiële man van het bedrijf. Volgens het Amerikaanse bemiddelingsbureau Gray & Christmas, dat al jaren bijhoudt hoeveel topmensen vertrekken, is er een trend om eerder de financieel verantwoordelijke naar huis te sturen.

Stijging van 18 procent

Het aantal financiële topmensen (cfo's) dat opstapt stijgt aanmerkelijk harder dan het aantal bestuursvoorzitters (ceo's). Vertrokken in het eerste kwartaal van het jaar nog 90 cfo's vrijwillig dan wel gedwongen, in het tweede kwartaal van dit jaren waren dat er 106. Dat is een stijging van 18 procent.

In de eerste drie maanden van het jaar stapten 181 bestuursvoorzitters op, tegen 197 in de afgelopen drie maanden, een stijging van 9 procent.

Boekhoudkundige malversaties

Het bemiddelingsbureau vermoedt dat het aantal financiële toppers dat opstapt verder zal toenemen door de stroom aan berichten over boekhoudkundige malversaties bij bedrijven. Ook zou er in dat kader een positief effect uitgaan van het ontslaan van financiële topmensen.

"De bestuursvoorzitter kan verantwoordelijk worden gehouden voor zijn rol als de leider van het bedrijf, een financiële bestuurder wordt meer direct verantwoordelijk gehouden voor de boeken", aldus de onderzoekers.