De EU-landen zijn in 2016 samen bijna 150 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Dat komt door ontoereikende administratie maar ook door fraude, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie.

Het verlies is wel minder dan in voorgaande jaren, maar nog altijd een achtste van alle btw-inkomsten.

Nederland, Bulgarije, Letland en Cyprus doen het het beste bij het innen van de btw. Daar is het verlies in 2016 met meer dan 5 procent gedaald. Maar in landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is de schade juist toegenomen.

De Commissie wil dat het btw-stelsel in de EU drastisch wordt hervormd. ''Een verlies van 150 miljard per jaar voor de nationale begrotingen is onaanvaardbaar, zeker als een derde daarvan in de zakken verdwijnt van fraudeurs, criminelen en mogelijk zelfs terroristen'', aldus Europees commissaris Pierre Moscovici (Financiën).

Over die laatste categorie rept het onderzoeksrapport overigens niet. Een derde van het verlies is het gevolg van fraude en andere onwettige activiteiten, maar een derde komt ook door allerlei btw-vrijstellingen, die door de lidstaten zelf worden toegekend en waarvan het nu twijfelachtig is of ze wel kloppen.

Verder dragen onder meer faillissementen, betalingsproblemen of gebrekkige inning bij aan het tekort. Het verlies is berekend uit het verschil tussen wat de lidstaten maximaal hadden kunnen ontvangen bij een nauwgezette inning van de btw, zonder fraude of vrijstellingen, en de feitelijke inkomsten.