DEN HAAG - De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar tijdens een grootschalig onderzoek bij bijna de helft van de zeshonderd onderzochte plekken het werk moeten stilleggen vanwege een onveilige situatie.

Ook in zestien andere Europese landen werden gelijktijdig bouwplaatsen gecontroleerd. Vooral valgevaar blijkt een groot risico te zijn. In totaal zijn 25.000 plekken bezocht. Inspecteurs deelden 39.000 waarschuwingen uit, gaven ruim 8000 boetes en legden 3000 keer het werk stil.

In Nederland werden 145 boetes uitgedeeld, onder meer voor het ontbreken van hekken of leuningen. Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) toonde zich maandag in het Radio 1-Journaal verontrust over de Nederlandse cijfers. Hij heeft bedrijven aangeschreven om hen te wijzen op het belang van veiligheid en de Arbeidsinspectie zal de bouwplaatsen nauwlettend in de gaten houden.