De wereldwijde economische groei neemt naar verwachting niet verder toe. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat de wereldeconomie dit en volgend jaar met 3,7 procent groeit. Eerder ging de organisatie nog uit van sterkere groei in 2019 dan in 2018.

De afgelopen jaren werd de groei aangejaagd door ontwikkelingen op het vlak van handel. Toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en de handelspartners van het land en daarnaast de onrust op de wereldwijde markten zetten nu een rem op die ontwikkeling, zo constateert het samenwerkingsverband van 34 welvarende landen.

De groeiverwachting voor de VS is met 2,9 procent voor dit jaar het hoogste percentage onder de economische zwaargewichten. Het land profiteert nu van belastingverlagingen en hogere overheidsbestedingen. De groeiverwachting voor 2019 is verlaagd van 2,8 naar 2,7 procent.

De ramingen voor de eurozone gingen eveneens omlaag. Die daalden van 2,2 naar 2 procent dit jaar en van 1,9 naar 2,1 procent volgend jaar.

Voor Nederland wordt net als bij eerdere voorspellingen gerekend op 3,3 procent groei dit jaar en net geen 3 procent volgend jaar. Daarmee is de OESO optimistischer dan het Centraal Planbureau (CPB) in Nederland. Het CPB verhoogde zijn raming op Prinsjesdag naar 2,6 procent in 2019. En dit jaar rekent het planbureau op 2,8 procent groei.