Het aantal mensen dat leeft in extreme armoede wereldwijd daalt elk jaar gestaag, maar het tempo neemt wel af. In een voorlopige schatting zet de Wereldbank het percentage in 2018 op 8,6 procent.

Volgens de laatste cijfers van de Wereldbank leefden eind 2015 ongeveer 736 miljoen mensen onder de armoedegrens van 1,90 dollar (1,60 euro) per dag. Dit is ongeveer 10 procent van het totale aantal mensen op aarde.

In 2013 leefde 11 procent van alle mensen in extreme armoede, omgerekend 804 miljoen mensen. In 1990 stond dit percentage nog op 36 procent. 

De Wereldbank merkt op dat de gemiddelde daling sinds 1990 een procentpunt per jaar bedraagt, maar dat in de twee jaar na 2013 het percentage maar met 1 procentpunt is gedaald.

Dit zou te wijten zijn aan een toenemende concentratie van extreme armoede in regio's waar geen beleid wordt gemaakt om armoede te doen afnemen. Als voorbeeld neemt de ontwikkelingsbank Sub-Sahara Afrika. Zelfs in de meest optimistische scenario's blijft het percentage mensen dat leeft in extreme armoede daar in de dubbele cijfers.