Eierboeren lijden nog steeds onder de gevolgen van de fipronilcrisis die een jaar geleden uitbrak, aldus het Meldpunt Fipronil in een brief aan de Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vooral Duitse afnemers zouden nog steeds geen Nederlandse eieren voor menselijke consumptie willen kopen. Pluimveehouders lijden daardoor veel schade, stelt het meldpunt, dat opnieuw aandringt op een goede schaderegeling voor de boeren.

Een jaar geleden bleek dat het bedrijf Chickfriend in stallen het verboden bestrijdingsmiddel fipronil had gebruikt om bloedluis bij kippen te bestrijden.

Honderden pluimveebedrijven gingen op slot. Op dit moment zijn nog steeds tientallen bedrijven geheel of gedeeltelijk geblokkeerd, omdat de fipronil nog niet verdwenen is. De schade wordt geschat op 75 tot 100 miljoen euro.

Omdat informatievoorziening over de crisis zeer chaotisch verliep, richtten gemeenten in het pluimveegebied en boerenbelangenorganisaties het Meldpunt Fipronil op.

Ruim 2.700 vragen zijn door het meldpunt beantwoord en zestig boeren kregen een coach. Deze maand wordt het meldpunt afgebouwd. Het Poultry Expertise Centrum in Barneveld neemt de taken over.