De overheid steekt volgend jaar 1,9 miljard euro extra in onderwijs, onderzoek en innovatie. Dat is daarmee de grootste investering in de Miljoenennota. Het extra geld zal besteed worden aan voor- en vroegschoolse educatie en lager collegegeld in het hoger onderwijs.

Verder wordt 1,2 miljard extra uitgegeven aan defensie en gaat er nog eens 1 miljard euro en 0,5 miljard euro naar respectievelijk infrastructuur en veiligheid.

Het begrotingsoverschot bedraagt volgend jaar 10 miljard euro. In totaal wordt er 295 miljard euro uitgegeven en komt er 305 miljard euro binnen. De staatsschuld komt volgend jaar uit op 404 miljard euro en daar betaalt de Nederlandse overheid 5,5 miljard euro rente over.

De overheid geeft 92 miljoen euro uit aan de voorbereiding op het Britse vertrek uit de Europese Unie. Er komt bijvoorbeeld meer capaciteit bij de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die hebben extra mensen nodig om de extra controles na de Brexit uit te voeren.

Verder wordt er 63 miljoen euro gereserveerd voor de heroprichting van het departement Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vennootschapsbelasting gaat iets minder omlaag

Om de afschaffing van de dividendbelasting in 2020 deels te financieren, wordt de vennootschapsbelasting minder verlaagd. In eerste plannen zou de winstbelasting voor bedrijven met een winst die groter dan 200.000 euro is worden verlaagd naar 21 procent. Dit tarief daalt in 2021 naar 22,25 procent.

In dezelfde plannen wordt vanaf 2020 een bronheffing van 22,25 procent ingevoerd op rente, dividend en royalty's. Dit moet belastingontwijking en -ontduiking minder aantrekkelijk maken.

Door de bronheffing "wordt Nederland minder aantrekkelijk voor bedrijven die niets toevoegen en alleen gebruikmaken van de mazen in de wet om hun totale belastingdruk te verlagen, bijvoorbeeld door via Nederland geld door te laten stromen naar belastingparadijzen", aldus het kabinet.

Meeste Nederlanders gaan voorspoed merken in portemonnee

De economie groeit dit jaar naar verwachting met 2,8 procent en volgend jaar met 2,6 procent. De werkloosheid daalt naar 3,5 procent, voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in een update waarin de plannen van Prinsjesdag verwerkt zijn.

Volgens het CPB zullen de meeste Nederlanders iets van de voorspoed in de portemonnee merken. Dat komt door de expansieve begroting, maar ook door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank.

Als onzekere factoren noemt het CPB de mogelijke 'cliff-edge-Brexit', handelsoorlogen tussen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China en de wankele economische situatie in Italië.

In augustus publiceerde het CPB al een concept van de Macro Economische Verkenning. Het definitieve document wijkt er nauwelijks vanaf.

Dit betekent Prinsjesdag voor jouw portemonnee
75
Video
Dit betekent Prinsjesdag voor jouw portemonnee