DEN HAAG - Huishoudens zien dit jaar de belangrijkste lokale lasten gemiddeld stijgen met 4,7 procent. Bedrijven en instellingen zijn 3 procent meer kwijt aan gemeentelijke heffingen als de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, rioolrechten en waterschapsomslagen.

Dat blijkt uit de Monitor Inkomsten uit Lokale Heffingen 2005, die vrijdag op voorstel van staatssecretaris Wijn (Financiën) door het kabinet is goedgekeurd. De verwachte opbrengst van de heffingen dit jaar bedraagt 5,9 miljard euro. De allereerste monitor werd in 1996 uitgebracht en toen bedroegen de inkomsten in totaal 3,5 miljard euro.

De stijging van de heffingen die overigens lager is dan in voorgaande jaren, wordt onder meer toegeschreven aan het grotere takenpakket van gemeenten. In april constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al dat de stijging van de lokale lasten dit jaar historisch laag zou zijn.