Het beleggingsbeleid van grote verzekeraars CZ, Menzis en VGZ is volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer verre van duurzaam. De genoemde bedrijven zouden geen beleid hebben op "belangrijke thema's" als klimaatverandering, natuur en dierenwelzijn.

Ook voor risicobranches zoals de olie- en gassector bestaat volgens de onderzoekers geen gerichte aanpak.

De Eerlijke Verzekeringswijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

Het initiatief beoordeelt jaarlijks het beleggingsbeleid van grote verzekeraars in Nederland aan de hand van 21 maatschappelijke thema's. Het beleggingsbeleid van CZ, Menzis en VGZ werd voor het eerst onder de loep genomen.

Projectleider Titus Bolten van de verzekeringswijzer kijkt niet op van het "onderontwikkelde beleid" van de verzekeraars. "Toen we vijf jaar geleden voor de eerste keer het duurzaamheidsbeleid van de levensverzekeraars beoordeelden, was dat over de hele linie ook niet best."

Door gesprekken te voeren en druk uit te oefenen, zijn volgens hem de nodige verbeteringen doorgevoerd. Hij rekent bij de zorgverzekeraars op een vergelijkbaar resultaat.