De groei van de Nederlandse economie is volgens de Rabobank bijna over zijn hoogtepunt heen. De economie groeit dit jaar nog met 2,9 procent, even hard als in 2017, maar daarna gaat het voorzichtig bergafwaarts met het bruto binnenlands product (bbp).

De economische groei zwakt volgens de kenners volgend jaar af naar 2,3 procent, schrijven economen van de Rabobank vrijdag. "Onze import groeit harder dan die van onze handelspartners, wat de groei van ons bbp afremt", zegt hoofdeconoom Menno Middeldorp.

Ook het afnemende vertrouwen onder producenten zwakt de groei af, stelt de Rabobank. Vooral over de verwachte werkzaamheden zijn producenten minder optimistisch dan in afgelopen jaren. Dat heeft mogelijk te maken met het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de onzekerheid over de Britse uittreding uit de Europese Unie.

De Rabobank ziet verder dat de werkloosheid afstevent op 3,6 procent. Dat is het laagste jaarniveau in zeker vijftien jaar tijd. Dat betekent dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en dat bedrijven dus meer moeite zullen krijgen om geschikt personeel te vinden.

Aantal vaste contracten neemt naar verwachting toe

Volgens de bank betekent dit echter ook dat het aantal vaste contracten naar verwachting verder zal toenemen. Die toename komt zowel doordat Nederlanders met een vaste baan deze minder vaak lijken te verliezen als door een kleine toename van flexwerkers die een vast contract krijgen.

Deze ontwikkeling kan het consumentenvertrouwen verder aanwakkeren. Hierdoor verwacht de Rabobank een consumptiegroei van 2,6 procent in zowel 2018 als 2019.