In Amsterdam zijn op Airbnb nog nooit zoveel woningen aangeboden voor vakantieverhuur als afgelopen jaar. In de periode tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 steeg het aanbod met 8,5 procent.

Dat blijkt uit de cijfers van de verhuurwebsite en het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam. Het aantal verhuurders nam volgens de gemeente Amsterdam toe met 8,8 procent.

Het afgelopen jaar kwamen er vijftienhonderd advertenties bij op het aanbod van Airbnb dat nu bijna twintigduizend advertenties telt. In de zomer van 2014 was het totaal aantal nog zevenduizend.

Begin dit jaar leek de groei af te nemen, maar de verwachte stabilisatie zette niet door. Volgens de gemeente zet dit de balans tussen wonen en toerisme onder druk en moeten er striktere grenzen worden gesteld aan Airbnb en bed and breakfasts.

Het stadsbestuur van Amsterdam is momenteel bezig met het verkorten van de verhuurtermijn van zestig naar dertig dagen en een vergunningensysteem voor bed and breakfasts.