Het is voor kinderen moeilijker geworden om het inkomen van hun ouders te overtreffen, blijkt uit een rapport van onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en het ministerie van Sociale Zaken. In 2015 wist 'maar' 49 procent van de generatie dertigers meer te verdienen dan zijn of haar ouders.

In 2005, voor de financiële crisis, lag dit percentage nog op 54 procent, zo blijkt uit het onderzoek dat maandag is gepubliceerd in economenblad ESB. In alle inkomensklassen vindt deze daling plaats, maar de daling is vooral groot bij lagere inkomens.

Hoe rijker de ouders, hoe moeilijker het logischerwijs is voor de kinderen om meer te verdienen. Zo lukte het in 2005 bijvoorbeeld ruim 80 procent van de kinderen uit de armste 20 procent van de gezinnen hun ouders te overstijgen. Tien jaar later is dat percentage gedaald naar onder de 80 procent.

Eerder werd eenzelfde patroon van dalende mobiliteit gevonden in de Verenigde Staten. Zo daalde de inkomensmobiliteit in 2015 in de VS van 60 procent naar 50 procent. In Canada bleef dit cijfer stabiel op 60 procent.

Verder onderzoek naar oorzaken nodig

Daniël van Vuuren, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en medeauteur van het onderzoek, zegt tegen BNR dat er meer onderzoek naar de achtergrond van de daling nodig is.

Zo legt hij uit dat er in het verleden grote inkomenswinsten zijn geboekt doordat mensen hogere opleidingen gingen volgen en meer vrouwen de arbeidsmarkt betraden. "Die winsten zijn nu niet meer te realiseren. Dus je zou eigenlijk verwachten tot op zekere hoogte dat kinderen wat minder erop vooruit kunnen gaan dan hun ouders."

"Maar aan de andere kant kan het natuurlijk ook zo zijn dat bijvoorbeeld kinderen uit armere gezinnen niet in staat zijn om een studie te volgen om financiële redenen. Als dat laatste het geval zou zijn, dan is er wel een serieus probleem. Maar dat moeten we echt verder onderzoeken voordat we daar beleidsmatig harde conclusies aan kunnen verbinden."